Như chúng ta cũng biết, với chị em sau sinh, vùng kín bị tổn thương nếu thời gian này vấn đề vệ sinh không được chú ý sẽ rất dễ bị viêm nhiễm. Với thắc mắc của bạn về thuốc đặt Sắc Mộc Nương chúng tôi sẽ giải đáp qua những thông tin dưới đây.